สินค้าของเรา
โคมไฟห้องเย็น ห้องฟรีส
โคมไฟ LED สำเร็จรูป กันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP66
ยี่ห้อ ไอแซม AISAM brand รุ่น SF
สำหรับ ห้องฟรีส ห้องเย็น พื้นที่ผลิต

โคมไฟ LED สำเร็จรูป กันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP66
ยี่ห้อ ไอแซม AISAM brand รุ่น YT
สำหรับ ห้องฟรีส ห้องเย็น พื้นที่ผลิต

โคมไฟ LED สำเร็จรูป กันน้ำ กันฝุ่น ระดับ IP65 
ยี่ห้อ ไอแซม AISAM brand รุ่น HIGH BAY
สำหรับ ห้องฟรีส ห้องเย็น พื้นที่ผลิต

โคมไฟโรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป
โคมไฟ LED สำเร็จรูป รุ่น ดูโอ้ Duo
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟ LED ไฮเบย์ Tri-Proof รุ่น เอไอโอ AIO
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟ LED สำเร็จรูป รุ่น ทริปโป้ อาร์ค TRIPO ARK
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟ LED สำเร็จรูป รุ่น TRIPO ARK มีไฟฉุกเฉิน
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟ พาแนล รุ่น เอสเซนส์ แบคลิท
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟ พาแนล รุ่น เอสเซนส์ เอจลิท
สำหรับ โรงงาน พื้นที่ผลิต พื้นที่ทั่วไป

โคมไฟถนนโซล่าเซล
โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น LHY-300-A

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น LHY-400-A

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น LHY-500-A

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIO-LB-300W

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIO-LB-400W

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIO-LB-500W

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIT-300W-L03

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIT-400W-L03

โคมไฟถนนโซล่าเซล รุ่น BST-AIT-600W-L03

เว็บสำเร็จรูป
×